0
کبری دهقان

پل های ارتباطی

کبری دهقان

مهارت ها

قدرت انتقال اطلاعات 90
خلاقیت و نوآوری 85
پاسخگویی به سوالات 100

مدرس دوره طراحی چهره به سبک فتورئال

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است