0

پل های ارتباطی

پویان افضلی هرسینی

مهارت ها

پاسخگویی به سوالات 100
خلاقیت و نوآوری 95
قدرت انتقال اطلاعات 98

مدرس دوره سرقت علمی و ادبی