0

پل های ارتباطی

پویان افضلی هرسینی

مهارت ها

پاسخگویی به سوالات 100
خلاقیت و نوآوری 95
قدرت انتقال اطلاعات 98

مدرس دوره سرقت علمی و ادبی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است