0
صادق ساعد پناه

پل های ارتباطی

صادق ساعد پناه

مدرس دوره خوشنویسی با خودکار (مبتدی)

مهارت ها

نوآوری و خلاقیت 90
قدرت انتقال اطلاعات 98
پاسخگویی به سوالات 100

مدرس دوره خوشنویسی