0
سید مصطفی تقوی دوست

پل های ارتباطی

سید مصطفی تقوی دوست

مهارت ها

پاسخگویی به سوالات 100
نوآوری و خلاقیت 95
قدرت انتقال اطلاعات 98

مدرس دوره شعر

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است