0
محتوای فاطمه ونک

معرفی رشته پرستاری – بازارکار، گرایشات ارشد، آینده شغلی و…

فهرست مطالب رشته پرستاری اگر در یک جمله خلاصه شود آن این جمله است: مراقبت از بیمارمراقبت..چه کلمه عجیبی..از خودت مراقبت کن... یعنی چی؟!کلمه مراقبت در لغت به معنی زیر چشم نگاه داشتن است، به معنی هوای کسی را داشتن، ...
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است