0

فرم درخواست/ پیشنهاد آموزشی به گروه ژیوارآموزان

اگر نیاز به آموزش خاصی دارید یا فکر میکنید جای دوره‌ای در میان دوره‌های ژیوار آموزان خالی است، با پرکردن فرمی که در این صفحه است، پیشنهادتان را به ما ارائه کنید. بعد از تهیه‌ی آموزش برای شما که درخواست این آموزش را داشته‌اید، تخفیف ویژه‌ای درنظر خواهیم گرفت. حتی اگر مدرسی مدنظرتان هست که با او آموزش ببینید، حتما اسم ایشان را به ما بگویید.

تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم

درخواست آموزش

فرم درخواست/ پیشنهاد آموزشی به گروه ژیوارآموزان

اگر نیاز به آموزش خاصی دارید یا فکر میکنید جای دوره‌ای در میان دوره‌های ژیوار آموزان خالی است، با پرکردن فرمی که در این صفحه است، پیشنهادتان را به ما ارائه کنید. بعد از تهیه‌ی آموزش برای شما که درخواست این آموزش را داشته‌اید، تخفیف ویژه‌ای درنظر خواهیم گرفت. حتی اگر مدرسی مدنظرتان هست که با او آموزش ببینید، حتما اسم ایشان را به ما بگویید.

تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است