0
محتوای دانشجوی نمونه
دانشجوی موفق

راههای پیش روی دانشجویان در دانشگاه

برای دانشجویان علوم پزشکی و در مجموع تمام دانشجویان ورود به دانشگاه مساوی است با آغاز سردرگمی و ناتوانی در انتخاب مسیر درست فعالیتهای آینده، از طرفی جملاتی مانند "دانشجو که درس نمیخواند"، "دوران دانشجویی فقط برای تفریح است"، "بالای ...
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است