0

همکاری با دانشگاه علوم پزشکی یزد

همکاری با دانشگاه علوم پزشکی یزد و واحدهای مختلف کمیته تحقیقات آن از سال ۱۳۹۹ شروع شد. در اولین همکاری با این دانشگاه، آموزش مقدمات پژوهش و پروپوزال نویسی برای دانشجویان جدید الورود دانشکده پرستاری میبد در دستور کار قرار گرفت که خروجی آن ۳۵ دانشجوی مسلط به پروپوزال نویسی بود که همچنان در حال انجام پژوهش هستند و موفقیتهای زیادی را نیز تجربه کردند.

اما همکاری اصلی و رسمی تر گروه ژیوارآموزان با کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشی یزد در پاییز ۱۳۹۹ و با برگزاری بزرگترین دوره منتورشیپ پروپوزال نویسی کشور و کارگاه جانبی تربیت منتور بود. در این دوره همکاری به دوصورت اسپانسری و ارائه آموزش بود. هزینه‌های برگزاری دوره از جمله طراحی پوستر و اطلاع رسانی و جوایز شرکت کنندگان برتر و همچنین ارائه بخشی از آموزشهای این رویداد با گروه ژیوارآموزان بود. لازم به ذکر است که در این دوره خانم ندا ویسی و آقای محمد کمری که هردو از موسسین گروه ژیوارآموزان هستند تدریس داشتند و آقای محمد کمری از جانب سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یزد، جناب آقای میرحسینی به عنوان دبیر اجرایی این رویداد منصوب شدند.

این دوره در سطح پیشرفته برگزار شد و فقط کسانی پذیرفته میشدند که حداقل یک پروپوزال تصویب شده از قبل داشتند و تجربه کارپژوهشی زیادی داشتند. در دوره منتورشیپ پروپوزال نویسی بیشتر از ۸۰ نفر شرکت داشتند که از این میان به ۱۵ نفر از نفرات برتر، دوره کامل آموزش مقاله نویسی ژیوارآموزان هدیه داده شد.

همچنین دوره توانمند سازی منتور با همکاری ژیوارآموزان و تدریس جناب آقای مهدی آقاباقری با مبحث ویژگیهای یک منتور موفق و جناب آقای محمد کمری با تدریس مبحث شخصیت شناسی برای منتورهای پژوهشی و مدیریت زمان برگزار شد.

 

مشروح خبر این دو رویداد را میتوانید در سایت مفدا بخوانید:

برگزاری بزرگترین دوره منتورشیپ پروپوزال نویسی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است