0

همکاری با دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

در زمستان ۱۳۹۹، هشتمین دوره جامع آموزش پروپوزال نویسی ژیوارآموزان برگزار شد که در این دوره انجمن علمی دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در قطب دانشگاهی خود با ژیوارآموزان همکاری داشت. روند برگزاری دوره‌های پروپوزال نویسی به این صورت بود که در هریک از قطبهای ده‌گانه یک نماینده انتخاب میشد و مسولیت نظارت بر اطلاع رسانی و برگزاری دوره بر عهده این فرد یا انجمن بود. در زمستان ۱۳۹۹، انجمن علمی دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در برگزاری این دوره در قطب مربوطه با ما همکاری داشت و بیش از ۵۰ شرکت کننده از این قطب در دوره هشتم پروپوزال نویسی حضور داشتند.

 

خبر مربوط به این همکاری در سایت مفدا را میتوانید از اینجا مطالعه کنید.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است