0

همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با ژیوارآموزان

اولین همکاری ژیوارآموزان با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مربوط به همکاری با انجمن علمی پرستاری در سال ۱۳۹۸ است که برای معرفی دوره پروپوزال نویسی ژیوارآموزان انجام شد و از طرف آن انجمن ۱۵ نفر در دوره پروپوزال نویسی شرکت کردند و همچنین یک نفر به عوان ناظر در گروههای شرکت کنندگان حضور داشت.

اما در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ با درخواست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه ژیوارآموزان در برگزاری وبینار دوساعته دانشجوی موفق کیست؟ + آشنایی با پژوهش با این دانشگاه همکاری کرد. این وبینار ۱۲۲ نفر شرکت کننده داشت و در دو بخش برگزار شد. در بخش اول به مسائل پیرامون موفقیت و ویژگیهای مورد نیاز برای موفق شدن پرداخته شد و در بخش دوم به صورت کامل در مورد چیستی و چرایی پژوهش، ویژگیهای یک پژوهشگر موفق، ابزارها و دانش لازم در مسیر پژوهش و روند انجام پژوهش در دانشگاههای علوم پزشکی صحبت شد. مدرس این وبینار آقای محمد کمری، موسس گروه ژیوارآموزان بود.

 

در پایان، بعد از پاسخ به سوالات شرکت کنندگان، به تمام حاضرین این وبینار یک پکیج آموزشی به عنوان هدیه از جانب ژیوارآموزان اهدا شد و گواهی شرکت در وبینار از طرف معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اهدا شد.

 

محتوای ضبط شده این وبینار را میتوانید اینجا مشاهده کنید:

وبینار دانشجوی موفق + آشنایی با پژوهش

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است